Ga naar de inhoud

Eten en drinken onderweg niet (altijd) meer aftrekbaar

  • door

Onlangs heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak rondom een ondernemer die voor zijn bedrijf veel onderweg is, en al zijn eten en drinken op zijn winst in mindering bracht – volgens de regels van de beperkte aftrek. Het Hof stelt dat dit niet kan, omdat eten in principe een privéaangelegenheid is.

Het is veelal gebruikelijk om wanneer een ondernemer buiten de deur eet of drinkt omdat zij/hij vanwege het werk niet thuis is, deze kosten in mindering te brengen op de winst. En vervolgens in de inkomstenbelasting een correctie door te voeren, op dit moment 20%, omdat het eten ook een privékarakter heeft.

De ondernemer over wie het in deze rechtszaak gaat, had dat ook gedaan. Verschil met veel andere ondernemers is dat hij langdurig (soms weken) van huis was om dicht bij de locatie van zijn opdracht te zijn, dan in hotels of een woning voor kort verhuur overnachtte en in restaurants at. Dat is iets anders dan tijdens een reis of opdracht van een dag, onderweg iets eten wat je niet van huis hebt meegenomen. Het Hof stelt dat de overnachtingskosten weliswaar werden ingegeven uit zakelijke overwegingen, maar dat het eten en drinken privéuitgaven betreft – de ondernemer is niet ineens gaan eten omdat hij aan het werk was. Dat had hij sowieso wel gedaan. Ook het feit dat hij meer heeft uitgegeven dan wanneer hij thuis had kunnen koken, is geen argument.

In de vakliteratuur wordt de conclusie getrokken dat al het eten buiten de deur wanneer je als ondernemer zakelijk op pad bent, NIET aftrekbaar is. Met uitzondering van zakenlunches, koffie-afspraken met opdrachtgevers etc. Wil je je uitgaven beperken, dan is het dus aan te raden ofwel iets van huis mee te nemen (goedkoper), ofwel je lunch te combineren met een zakelijke afspraak (nog altijd wel voor 80% aftrekbaar).

Aan de mogelijkheid eten en drinken voor je personeel in mindering te brengen op je winst en in bepaalde omstandigheden belastingvrij te vergoeden, verandert dit niets. Ook op de btw (btw op alles wat in een horecagelegenheid genuttigd wordt is niet aftrekbaar) heeft het geen invloed.