Ga naar de inhoud

Spam mail over UBO-register in omloop

  • door

Pas op: de laatste tijd krijgen veel ondernemers een mail met de titel ‘Uw registratie bij de Kamer van Koophandel’. Deze mail is zogenaamd afkomstig van de Belastingdienst en het gaat erover dat je moet controleren of je gegevens in het UBO-register kloppen. Trap er niet in: mail over het UBO-register krijg je niet van de Belastingdienst maar van de KvK. De afzender van deze mail is het domein idpd.nl. De houder hiervan laat zijn gegevens afschermen bij SIDN, dat is al verdacht. Van overheidsdomeinen kun je opvragen wie de houder is.

Is er dan niets met het UBO-register aan de hand? Jawel, als je ‘belanghebbende’ bent in een rechtspersoon, dat kan een BV zijn maar ook een stichting of vereniging, moet je daarin geregistreerd worden. Nieuw is dat er ook een registratieplicht voor trusts geldt. Belanghebbende ben je als eigenaar of bestuurder, wanneer je recht hebt op meer dan 25% van het vermogen of wanneer je meer dan 25% zeggenschap hebt. Komt dat niet voor, bijvoorbeeld bij een stichting met 5 bestuurders, dan zijn alsnog de bestuurders UBO’s omdat ze gezien worden als ‘hogere leidinggevenden’. Een BV met 1 aandeelhouder moet ook registreren. Er zijn uitzonderingen, een VvE hoeft bijvoorbeeld geen UBO’s in te schrijven en ook voor eenmanszaken bestaat geen registratieplicht, maar weer wel voor VOF’s.

Kortom: gooi de mail van noreply@belastingdienst.idpd.nl in de prullenbak, maar controleer wel even of je niet toch opgave had moeten doen bij het échte UBO-register en doe die zo nodig alsnog bij de KvK.